Awesome Image

ZREMIT - CHUYỂN TIỀN DỄ DÀNG CHỈ TRONG VÒNG 1 NỐT NHẠC!

ZRemit là một nền tảng chuyển tiền mang tính đột phá được phát triển nhằm mục đích phục vụ các giao dịch chuyển tiền phi tập trung, trực tiếp và nhanh chóng xuyên quốc gia.

  • Chuyển tiền toàn cầu nhanh hơn, rẻ hơn
  • Có ngay tài khoản miễn phí
  • Rẻ hơn 9x lần so với các ngân hàng và công ty tài chính