Điều khoản sử dụng

Tại ZRemit, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân. Đây là một trong những trách nhiệm cơ bản của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ thông tin mà khách hàng và khách truy cập trang web của chúng tôi ủy thác. Vui lòng tìm bên dưới các biện pháp bảo mật mà chúng tôi thiết lập để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập?

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể được xác định. Điều này có thể bao gồm các thông tin như: Tên của bạn, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, số điện thoại di động; - Chi tiết thẻ ghi nợ; - Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn đặt trụ sở); và - Thông tin liên quan đến hoàn cảnh cá nhân của bạn và cách bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên trang web / ứng dụng của chúng tôi để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn cũng như hướng bạn đến thông tin sản phẩm phù hợp nhất và các ứng dụng trực tuyến.

Làm thế nào chúng tôi thu thập và giữ dữ liệu cá nhân của bạn?

TWe không thu thập, sử dụng và xử lý bất kỳ thông tin nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, cũng có thể được cung cấp trực tuyến (thông qua các mẫu đăng ký). Một sự đồng ý một khi được đưa ra có thể được rút lại bất cứ lúc nào cho bất kỳ hành động nào trong tương lai. Thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi sẽ chỉ được lưu giữ miễn là cần thiết để hoàn thành mục đích mà nó được thu thập.

Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa bất kỳ thông tin nào được ủy thác cho ZRemit, bạn có thể xóa dữ liệu, bị chặn hoặc sửa chữa (miễn là tuân thủ luật pháp hiện hành). Bạn cũng có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Làm thế nào chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn?

Để bảo vệ thông tin được giao phó cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc xử lý trái phép và chống lại sự mất mát, thiệt hại hoặc phá hủy do tai nạn. Bạn có trách nhiệm chọn mật khẩu an toàn khi chúng tôi yêu cầu bạn thiết lập mật khẩu để truy cập các phần của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi. Bạn nên giữ bí mật mật khẩu này và bạn nên chọn một mật khẩu mà bạn không sử dụng trên bất kỳ trang web nào khác. Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác, kể cả bất kỳ ai làm việc cho chúng tôi.

Tuy nhiên, vì việc gửi thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được gửi đến trang web của chúng tôi trong khi vẫn đang trong quá trình vận chuyển và do đó bạn tự chịu rủi ro.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai?

Dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba, trừ khi cần thiết để trả lời các truy vấn của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức nào khác nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ ai khác.